III Premi Espiral d'edublogs 2009: resultats

El bloc continua sent el suport educatiu més utilitzat en la web 2.0 mentre s'incrementen els treballs amb wikis, moodles, joomlas i s'introdueix la xarxa social com a eina d'expressió col·lectiva també a l'àmbit acadèmic. Per això, entre el nombre creixent de premis que es concedeixen als blocs de diferent temàtica, hem de destacar novament el Premi Espiral, de caràcter estatal i referit a l'àmbit educatiu de totes les matèries del currículum, des de la Primària a la Universitat passant per l'educació de persones adultes.

Aquest premi ha esdevingut en la seua tercera convocatòria un mostrador dels millors aprofitaments didàctics que el bloc forneix a l'ensenyament. L'Associació Espiral, Educació i Tecnologia, promotora del premi, vol reconéixer el treball del professorat en la xarxa que n'ha sabut demostrar la utilitat pedagògica. Així mateix, pretén servir de motivació d'un corrent educatiu dins de la blocosfera que ajude a la generalització de l'ús de les TIC a l'aula.

Entre les diverses categories premiades ressaltem la primera: 'Blocs de professors i professores,' de caràcter individual amb contingut educatiu. Ho fem perquè explica clarament les quatre columnes sobre les quals “s'ha d'assentar” aquesta mena de blocs que possiblement siga la més practicada entre nosaltres:
*Conté reflexions sobre l'aula i l'educació en general
*Ofereix recursos per a altres professors
*Elabora materials didàctics
*Té un contingut marcadament educatiu
36 blocs han sigut premiats, dels quals hi ha 9 en català. D'aquests, en trobem dos dirigits a l'ensenyament de les llengües clàssiques; dos a la formació d'adults (en català bàsic i en TIC); dos en la categoria d'assessorament, formació i associacions; dos blocs més de centre educatiu, i un blog de biologia i geologia. Convé fer una passejada pels altres blocs dedicats a l'ensenyament de la llengua, entre les nombroses bitàcoles presentades, per la quantitat d'activitats, recursos, materials i experiències relatades. Ara podem aprendre més de la generositat d'aquests col·legues que ens mostren, any rere any, la seua tasca en benefici de tota la comunitat educativa.

Comentaris

ORETO ha dit…
Bona notícia.

Salutacions.