Xerrades amb J. Simarro: Habilitats cognitives i socials.

En la segona xerrada, Juan Simarro ens presentà l'obra del veterà orientador Manuel Segura Morales. Entre els seus llibres recomanats es troben Relacionarnos bien. Programas de competencia social para niñas y niños de 4 a 12 años, i Ser persona y relacionarse: habilidades cognitivas y sociales, y crecimiento moral. La sessió de dimecres passat ens va acostar al paradigma de treball de Manuel Segura, seguit pel mateix Simarro: el coneixement de les habilitats cognitives i socials necessàries per al creixement moral de l'individu. De manera esquemàtica exposo ací els conceptes abordats al llarg de la sessió.

Els pedagogs d'avui beuen en diverses fonts: Gardner (per a l'entrenament cognitiu), Piaget-Kohlberg (per al raonament moral), Goleman i Marina (per a l'educació emocional). Entre les múltiples intel·ligències, la intrapersonal i la interpersonal, ben desenvolupades, poden assegurar l'èxit personal. Les habilitats cognitives en joc són: el pensament alternatiu -enfront del lineal-, el conseqüencial -que preveu les conseqüències dels nostres actes-, el que té en compte els mitjans-fins, el de perspectiva i el causal.

Amb el fi d'aprofundir gradualment en els valors de l'alumnat, Simarro va enumerar els estadis del desenvolupament moral establerts per Kohlberg:

1. Heteronomia: adquisició de l'empatia
2. Egoisme mutu: respectar l'altre per tal que em respecte a mi
3. Expectatives interpersonals: complir normes perquè els meus actes complauen
4. Sistema social i consciència: responsabilitat en els àmbits de l'actuació personal
5. Tots tenen dret: un es projecta en el món i entén el dret a la vida i a la llibertat inalienables
6. Tots som iguals: es reclama la dignitat i la igualtat de l'ésser humà


L'enfocament per abordar l'educació dels valors pot ser diferent: tradicional/religiós, racionalista, cognitiu/evolutiu, psicosocial del constructivisme... però els objectius són l'ensenyança de l'empatia, del diàleg, de la negociació, de la crítica, dels acords, de les organitzacions...

En l'última part de la xerrada, Simarro va presentar el mètode de treball de les habilitats cognitives per mitjà de les discussions sobre dilemes morals.

"Habilitats cognitives i socials: creixement moral." Juan Simarro (1 h)


________________________
Per a ampliar informació:

-Pàgina web que presenta en català el programa de competències socials de M. Segura.

-"Convivencia escolar y formación del profesorado", Manuel Segura, Quaderns Digitals, 2008

-"Enseñar a convivir no es tan difícil", Manuel Segura, Congreso Disrupción en las Aulas. Pdf.

-Ressenya d'una conferència de Manuel Segura al bloc Otelo i al Bloc d'Àngels

-Vídeo de M. Segura (12 m) presentant el seu model de competència social al bloc Zibereskola.

-Bloc El acoso escolar

_______________________

Comentaris