"Com fer classe als que no en volen", segons J. Vaello Orts

Vaig conéixer Juan Vaello el 15 de maig a Gandia, en unes jornades del Cefire. Durant dues vesprades -insuficients- va abordar el tema de "La gestió de l'aula basada en l'educació socioemocional". M'encantaria comentar els diversos aspectes que s'hi tractaren, però només diré, amb certa vehemència, que aquest psicopedadog sí que proposa receptes molt efectives contra la desmotivació i els conflictes de l'alumnat de secundària. Les capacitats cognitives dels aprenents es desplegaran molt millor sobre les socioemocionals si es prestigia la força de voluntat, l'autocontrol, la perseverància, la "resiliència" -capacitat de superar les adversitats-, entre d'altres. Però, com crear un clima favorable a l'aula i al centre on hi ha alumnes problemàtics? Aquest és un gran repte que tenim els docents i que de vegades defugim. Els dos darrers llibres de Vaello són un luxe de lectura que va més enllà de l'autoajuda, són vertaders manuals per treballar en equip, sense grans esforços, les actituds dels QNQ ("los que no quieren") en paraules de l'autor, i les del mateix professorat. A Santillana es troben Las habilidades sociales en el aula (2005), i Cómo dar clase a los que no quieren (2008). També disposem d'algun article seu fàcil de trobar en Internet, una conferència d'hora i mitja en video i d'altres materials. Deixe ací una breu relació d'enllaços per als qui vulgueu aprofundir més en aquest aspecte tan curricular, al meu parer, com els de la matèria que impartim.
-"Resolución de conflictos en los centros: estrategias y habilidades" (2006), en PDF
-"La gestión del aula desde un enfoque preventivo" (maig-2008), conferència en vídeo.
Introducció de la conferència "Una gestió de l'aula basada en l'educació socioemocional" (6 min.), Gandia, 15/V/08. Amb llicència de J. Vaello.

Comentaris

josri ha dit…
Interessant tema el que proposes, precisament hui que estic molt satisfet perquè un determinat alumne ha escrit un text a classe i me l'ha entregat.
A l'actualitat ens queixem molt de tenir alumnat d'aquestes característiques, però pense que sempre n'hem tingut algunes persones que no feien treball i molestaven els altres.

Vull estudiar el material que ens has proporcionat, però després de fer-li una ullada destacaria: respecte entre persones, diversitat d'objectius i treball en equip.
Jesús M. Tibau ha dit…
un repte importantíssim per a la nosta societat: motivar els alumnes perquè vulguin aprendre
Antoni de la Torre ha dit…
Cert, companys. Segons que afirma Jesús Vaello, la desmotivació de l'alumnat actual prové de les mancances socials i emocionals que pateixen. El conflicte s'ha de veure com l'ocasió per entrenar els alumnes a desplegar-ne les destreses i també per entrenar-nos a millorar les nostres classes. Com destaques, Josri, el foment del respecte és el tema més important per treballar a l'aula, però també l'assertivitat, la reciprocitat, l'autocontrol, la poca "resiliència", l'agressivitat... A més, els docents hem de tenir "poder", preparació i actitud favorable a resoldre els conflictes que la mateixa estructura de l'educació genera. Us recomane sense embuts la lectura d'algun llibre de Vaello. Més endavant tindrem ocasió de comentar-ne alguna cosa. Salutacions.
Anònim ha dit…
Toni:
Te he enviado un meme "refrescante", según Eduardo Larequi.
Un beso.