Projectes TIC per a l'insti (I)


Fa un any i escaig que vaig iniciar la creació d’aquest bloc per tal que servira de plataforma per a intercanviar eines i relatar experiències que ajudaren a incorporar l’ús de les TIC a les classes de valencià. El balanç és ben positiu perquè, a més de pegar bandades i fer temptejos amb algun encert, m’ha servit en primer lloc per a aprendre i, després, experimentar i introduir amb més coneixement l’ús del bloc i el wiki en la meua programació d’aula per a aquest curs.

Si l’any escolar darrer vaig dur endavant amb daltabaixos un parell de blocs a títol personal, enguany s’han incorporat tots els col•legues del departament de valencià com a contribuïdors dels blocs d’aula (de nivell) que hem creat a l’efecte: un per al primer cicle de secundària i quatre més per als nivells superiors fins al batxillerat: els trobareu a la barra lateral. Açò ha requerit introduir els companys en els primers aspectes tècnics per a publicar en un bloc, enllaçar amb blocs i webs, acompanyar amb fotos, emmagatzemar fitxers de qualsevol mena en google.pages per a enllaçar-los al bloc, i més tard a traure rendiment al blogroll o barra lateral.

De tota manera, continue pensant que el wiki és un servei amb més possibilitats per a treballar dins i fora de l’aula amb els alumnes (menys interacció però més formalitat acadèmica en la publicació de treballs), per això, a segon de Batxillerat hem començat un bloc dietari col•lectiu que té dues funcions: la publicació adhoc dels treballs de producció escrita que es van plantejant a l’hora setmanal que hom fa classe de llengua a l’aula d’informàtica, a fi que es llija i es revise el text per a millorar-ne l’expressió; també hi ha l’aprofundiment en les idees d’hipertext, la citació, el resum, la valoració i crítica d’altres textos, la creació, la reproducció de textos, la tria personal, la conformació de l’opinió, el gust i la selecció i, consegüentment, les possibilitats del mitjà (ara wiki, més tard, bloc). Hi treballem a poc a poc tots els recursos que presenta un wiki. Mesos endavant, se’ls introduïra en les possibilitats del bloc perquè l'aprenent acabe, finalment, gestionant de forma individual l’un i l’altre recurs.

Estem en un segon curs experimental, com tota pràctica didàctica que es pretén de revisió constant, on el departament de valencià s’ha implicat plenament. No ens hem arriscat a prescindir dels llibres de text malgrat les nostres creences constructivistes, això no obstant, si tot va bé, el proper curs aquesta hauria de ser una meta abastable, si més no, per als cursos de batxillerat alhora que una part dels exercicis i els objectius de l’ESO haurien de plantejar-se mitjançant l’ús de les TIC. Els llibres de text de 1r i 3r nous d’enguany duen un CD d’alumne amb exercicis gramaticals i lèxics, i fan referències esporàdiques a webs on trobar documentació per a respondre algunes preguntes: ja n’és un pas, si bé petit. Les entrades que apareixeran en aquest espai guardaran més relació amb les passes que anem fent en aquesta experimentació.

Comentaris