Espais de recursos per a la interacció a l'aula

Vull ressenyar amb brevetat tres llocs de gran interés que he trobat aquests dies des d'on pouar recursos, exercitar la interacció a classe amb alumnes especialment nouvinguts -o no, que diria Francino- i traure abundants temes transversals.

El primer és Espai LIC, dins la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Hi trobem materials didàctics per al català inicial, experiències per a crear centres acollidors, plans educatius d'entorn, projectes de convivència i mediació escolar, educació intercultural i gran quantitat de propostes complementàries.

El segon és Interactuem a l'Escola, espai multimèdia, en valencià i castellà, on aprendre, ensenyar i interactuar dins el marc de l'educació per al desenvolupament. Hi veiem material de treball per a temes transversals, tutories i educació en valors (treball, consum, desigualtat, immigració, violència, poder). Aquesta web, creada sota l'auspici de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO i la nostra Conselleria d'Immigració i Ciutadania, pretén un abast d'accions en centres que ultrapasse els recursos didàctics que s'hi presenten.

El tercer espai el va presentar recentment Angus Iglesias al seu blog Cuaderno amarillo: Edu 2.0, una plataforma d'aprenentatge semipresencial o aula virtual molt intuitiva -semblant a Mooodle- que permet una gestió docent bastant completa mitjançant la creació d'una comunitat d'aprenentatge. La interfície no es presenta encara en català. Angus explica quatre motius pels quals la introdueix aquest curs en les seues classes de castellà:
  1. Afavoreix l'ajuda del professor als alumnes amb la possibilitat d'incloure recursos propis i de tercers.
  2. Promou la interacció entre alumnes d'un mateix nivell (classe) i entre alumnes de classes distintes.
  3. Possibilita l'atenció a les necessitats dels alumnes més enllà de les hores de classe presencials.
  4. Permet als alumnes familiaritzar-se i apropiar-se d'una eina que en un futur molt pròxim per a ells hauran d'utilitzar en els ambients de treball virtuals que es promouen en l'Educació Superior.
Dos webs i una plataforma d'e-Learning, per a complementar i gestionar la pràctica docent amb els recursos TIC i de retruc crear comunitats d'aprenentatge. Per què no fer-hi un volt?

Comentaris

Angus ha dit…
Interactuem a L'Escola me interesa especialmente. Los recursos que ofrece coinciden, desde luego, con los intereses de un grupo de alumnos de 4º procedentes del Programa de Diversificación.
Gracias por compartirlo.
Q ha dit…
Com sempre, Toni, gràcies. Els enllaços que ens has presentat en aquesta entrada són molt útils i recomanables. De segur que en faré servir algun a les classes.