La trobada d'edubloguers a Ayerbe (III)


Lourdes Doménech, professora de castellà a Blanes, va presentar el seu bloc A pie de aula, amb el qual ha guanyat el I Premi Espiral - 2007 d’edublocs. Es tracta d’un bloc magnífic que convé seguir amb freqüència per la quantitat d’informació que l’autora comparteix i genera.

Lucía Álvarez, professora d’educació plàstica i visual a Astúries, i guanyadora en 2n lloc del I Premi Espiral, en tan sols un any d’iniciació en blocs i wikis, ha realitzat un excel·lent treball amb aquests mitjans per a explicar la seua assignatura a l’alumnat sense l´ús de llibres de text. Fa servir un bloc d’aula de plàstica i un wiki. Els avantatges que va esmentar de l’ús educatiu del bloc són interessants i coincidents amb els que utilitzem aquestes eines: font de satisfaccions, afavoreix el contacte amb els companys, ajuda a millorar la pràctica docent centrada en la motivació, manté l’interés per continuar aprenent, fomenta la vena artística, afavoreix l’aprenentatge significatiu i continu, promou l’alfabetització digital ─el currículum ocult─, prepara l’alumnat en competències bàsiques i exigeix un esperit crític.

Antonio Fumero, catedràtic de telecomunicació, abordà la teoria i la pràctica de l’edubloc centrant-se en el disseny d’una comunitat d’aprenentatge. Són molt interessants els seus blocs: RUDNET 2.0: Una Experiencia de Reingeniería de Procesos Educativos, i Memheces.

Víctor Cuevas ens acostà al Moodle, programa de software lliure específic per a e-learning. El moodle suporta múltiples tasques que poden desplegar els alumnes: glossaris, diaris, fòrums, tallers, enquestes, qüestionaris... Ajuda a sistematitzar el treball en no usar llibres. S’obté informació instantània del que fan. Permet ritmes de treball diferents i criteris de qualificació diferenciades al voltant dels treballs dels alumnes. Els motiva.

Felipe Zayas havia d’haver acabat el torn de les comunicacions amb “Leer el Quijote. Un ejemplo de uso educativo del blog”, però la tecnologia li ho impedí. Això no obstant, va tenir l’amabilitat de publicar-la dies més tard, i en llegir-la, hem de reconéixer que es tracta d'un treball modèlic, de gran aprofitament didàctic per als que fem servir blocs.

Vaig seguir també el taller de CMAP tools, un recurs que permet construir mapes conceptuals de manera molt visual amb la finalitat de construir els propis sabers de forma significativa. I, finalment, la darrera taula rodona va córrer a càrrec de CATEDU (Centro aragonés de tecnologías para la educación), i d’EDUCASTUR. Els primers van aportar una dada important: Per al 2008, 14.000 alumnes de 5é i 6é de primària tindran tablet PC a Aragó. Els segons presentaren la seua comunitat educativa virtual nascuda al voltant dels blocs per a facilitar la creació i l’intercanvi d’experiències. Tenen blocs “demo” perquè el professorat traga el màxim profit d'aquest recurs.

Comentaris

Lucia ha dit…
Hola! Muchas gracias por la referencia. La verdad es que Ayerbe nos cargó las pilas a todos. Ahora que empieza el curso llega la hora de poner en practica lo aprendido.
Nos leemos.
Salu2
Lucía

Ah! el dibujo que ilustra el artículo es una ilustración de mi compañero Nestor Alonso que retoma su actividad docente y que cada día nos sorprende con su arte.
Antoni de la Torre ha dit…
Siempre es un placer mencionar los buenos trabajos de colegas, de los cuales se aprende un montón. Gracias a ti por tus aportaciones. ¡Y qué suerte compartir con Néstor su arte! Buen comienzo, Lucía.