El wiki Escribir en los blogs i l'article "Para qué sirve un blog de aula"

Em satisfà trobar, per mitjà de la referència de Felipe Zayas, una wiki en castellà promoguda per Eduardo Larequi anomenada Escribir en los blogs. Amb diversos col·laboradors es va completant la caracterització del que consideren que pot esdevenir un bloc amb finalitat educativa. L'esquema oferit aborda els següents punts: principis d'escriptura als blocs, tècniques de redacció, recomanacions i trucs, ferramentes i recursos en línia, disseny, normes de conducta, blocs d'aula i gèneres textuals. D'aquests punts vull destacar-ne el capítol que presenta "Para qué sirve un blog de aula" per tal com sap orientar provisionalment sobre la utilitat i el maneig d'aquest recurs a les classes. Bona part del professorat està accedint a aquest mitjà per primera vegada i és interessant que coneguen l'estat actual de la reflexió i de les propostes que se'n fan, iniciatives totes, valuosíssimes sobre les quals construir les nostres recerques i experimentacions. Estem agraïts a Eduardo Larequi, el Tinglado i Felipe Zayas per les seues aportacions a la blogosfera educativa.

Comentaris