10 estratègies per a matar la motivació del teu alumnat

Deixeu-me tirar mà de la ironia aquest darrer trimestre només com a reforç de les meues creences i potser de les vostres. Aquest llistat "d'estratègies" trobat accidentalment, m'ajuda a mirar-me a l'espill de docent. Bon profit.


10 estratègies per a matar la motivació del teu alumnat:

1. Utilitza només el llibre de text, perquè creguen que el coneixement és limitat i fix, ja sabem que el que hi ha en Internet no és de fiar i pot confondre els seus tendres intel·lectes. No s'han de molestar a cercar fonts ni valorar-les.
   2. Posa'ls les presentacions de l'editorial per a fer la classe més amena amb les TIC. Els pòsters també són amens.
   3. Dóna'ls tot mastegadet perquè l'aprenentatge no es convertisca en un repte interessant.
   4. Avalua'ls mitjançant exàmens, n'hi ha prou que ho recorden el temps suficient per a acabar l'avaluació. Després no importa que s'obliden, així no desenvolupen l'estúpida idea que els coneixements s'interrelacionen.
   5. Demana'ls treballs de còpia-enganxa. Això sí, que els facen a mà perquè els coste una mica d'esforç i se'ls apeguen alguns coneixements. No permetes que vagen a Google amb un pla de recerca o una llista de preguntes que han de respondre.
   6. Posa'ls molts deures, no siga cosa que els sobre temps per a pensar o, Déu no ho vulga, per a dedicar-se a l'esport, a l'art, la música o a relacionar-se.
   7. Ensenya els continguts de forma descontextualizada, no siga cosa que desenvolupen interès per l'assignatura o, pitjor encara, que entenguen que l'aprenentatge forma part de la vida.
   8. Ignora el que ja saben, el que els interessa, el que succeeix en el món: que cap cosa ni ningú et desvie del teu pla. Que sàpien qui mana ací.
   9. Mai, mai, mai, treballes per projectes, i molt menys, interdisciplinaris. El coneixement s'organitza en compartiments estancs, on va a parar. I, a més, aquestes coses són molt difícils de corregir i ningú sap com poden acabar.
  10. Ignora la pedagogia i la psicologia de l'aprenentatge, que totes són una bajanada. Tu ja vas estar en l'escola i ja saps com va la cosa.

 [Per Fran Iglesias, 25 d'agost de 2011]

Comentaris