"Promoció de la lectura plurilingüe en secundària per mitjà de les TAC"

Cartell anunciador de la 5 Setmana de l'Educació Plurilingüe
Reprenem el blog després d'uns mesos d'absència en què no hem cessat de programar i dur endavant alguns projectes didàctics amb les TAC, enguany amb 1r de Batxillerat especialment. En properes entrades donarem compte de les nostres activitats al curs actual. D'ara en avant volem comentar breument algunes lectures noves i els projectes d'altres companys que ens resulten motivadors per a l'ensenyament i l'aprenentatge per mitjà de les plataformes i les aplicacions en línia, però sobretot ens interessarà destacar aquelles activitats que expliciten amb detall objectius, procés i resultats, val a dir, projectes relatats de manera que puguem aplicar-los a les nostres pràctiques docents com a models en què els objectius i l'avaluació són destacats. L'interés principal que tenim ara és convertir les pràctiques amb les TAC en models didàctics programables i de fàcil assumpció per al professorat nouvingut i per als que desitgen introduir l'ús d'internet i la xarxa sense grans esforços ni excessiu temps d'inversió en aquesta metodologia d'ensenyament i aprenentatge.

Inaugure aquest període amb un breu comentari de la darrera comunicació que vaig fer dilluns passat a la Universitat d'Alacant durant la 5a Setmana de l'Educació Plurilingüe (pdf): Promoció de la lectura plurilingüe en Secundària a través de les TAC. El perfil de l'auditori era l'estudiant de Magisteri i de segur que ja sabien bona cosa del mal dissenyat decret de plurilingüisme, de PISA, de les seqüències d'activitats i el treball per projectes, entre altres temes. Però calia presentar el marc valencià i teòric en què ens movem per a utilitzar les TAC en l'ensenyament, en la promoció de la lectura i en l'educació literària especialment. En la segona part de la presentació vaig explicar algunes seqüències d'activitats per a treballar l'assaig, la narrativa i la poesia en l'educació obligatòria que podeu trobar en les pàgines superiors del blog.

Confie que haja estat un tema d'interés per als estudiants i els companys nouvinguts a les TAC. 

Comentaris