Relats digitals per a treballar amb la lectura

"Pensar i crear un relat digital de tema personal motivats per la lectura d'una novel·la o de relats curts 'biogràfics' ajuda a l’adquisició de la competència lingüística i literària perquè s’han de prendre decisions difícils per a elaborar-lo: adequació lèxica i correcció, tipus de relat (emotiu, realista, lúdic), tema, informació personal que s’aportarà, estructura del relat, veu del narrador, grau de participació del personatge, espais i temps de l’acció..., aspectes comuns amb els textos literaris. Alhora s’incorporen elements visuals (imatges i fotos personals), sonors (la gravació de veu i la música) i purament tecnològics (el programa d’edició del vídeo, d'àudio) a l’alfabetització digital de l'estudiant, elements que no solen formar part dels aprenentatges de la llengua, però que atrauen fortament l’interés de l’alumne. Si a aquest plantejament agreguem el treball col·laboratiu, una finalitat motivadora, la presència de destinataris reals i una avaluació col·lectiva amb rúbrica, el projecte de creació d’un relat digital guanya sentit com a eina per a treballar amb èxit aspectes específics de les competències bàsiques que giren al voltant de la comunicació lingüística, literària i audiovisual per a aprendre a pensar i comunicar-se. El relat digital originat per una lectura és, finalment, una de les manifestacions performatives, creadores, més poderoses i atraients per als joves immersos en les noves tecnologies i en el món audiovisual i de la imatge. No és l’única manifestació possible, però sí que aconsegueix una implicació unànim per a aprendre “fent”de manera distinta i lúdica."

Aquestes són algunes de les conclusions de la meua comunicació en el proper Congrés de Relat Digital que es celebrarà a València entre el 21 i 23 de març. També hi aporte un videopòster que explica el projecte i selecciona  sis fragments de relats dels estudiants. La modesta aportació que hi faig és la classificació en tres estils narratius diversos pels quals han optat els alumnes a l'hora de presentar-se ells mateixos o la seua realitat pròxima. He de dir que aquesta tercera experiència amb relats digitals va aconseguir a les darreries del curs passat una implicació notòria de les xiques i els xics de 4t ESO, amb resultats ben satisfactoris. Treballar amb relats digitals és una experiència educativa vàlida per a qualsevol assignatura del currículum, per bé que els usuaris predominants es troben a l'àrea lingüística i que els temes giren al voltant del subjecte emissor. 

- - - - - - - - - -
>>> MÉS INFORMACIÓ:
> Blog / Taller completo en castellano: Relato digital (Marzo, 2014)
> Versión del videopóster en castellano: http://youtu.be/Ulc0-an0cfg
> Videoposter English Version: http://youtu.be/4Ul60fNorWA
> Col·lecció en Scribd de Documents sobre el relat digital: teoria i orientacions pràctiques
> Pàgina de wiki: Comunicació al Congrés de Relat Digital i vídeos dels alumnes
> Apunts personals relacionats amb el tema: El relat digital: una "Buena Práctica Leer.es"; Ecos de la Jornada 'Creant històries digitals'.
> Vídeo de la primera experiència amb relats digitals: "El relat digital en un projecte de lectura i creació" (2011)

Comentaris