La revista FUTURA de la UV, amb les noves tecnologies

No fa gaire dies ha aparegut impresa i en format digital alhora el número de tardor de la revista Futura, una de les publicacions de divulgació educativa més ben fetes per la Universitat de València. L'edició en paper, molt acurada, es completa amb la visió directa de tots els números en la web i la biblioteca de Pdf per a consultes i emmagatzematges dels números anteriors.

A l'apartat "Carpeta d'experiències" -pàg. 31 en avant- es dedica quatre planes a l'escola 2.0 i el repte d'ensenyar amb les noves tecnologies. S'hi presenta al públic eminentment universitari el Fòrum Novadors, creat al 2003, i la xarxa cooperativa d'experiències TIC per a l'ensenyament en valencià Un Entre Tants, de què forme part, creada fa més d'un any. Com explica Càrol Borràs, autora dels articles, ambdós col·lectius posen a l'abast de tots els docents un marc de reflexió i d'intercanvi d'experiències des de plantejaments diversos per tal d'aprofitar totes les possibilitats educatives que ens presenten les noves tecnologies.

M'ha agradat  la segona part de la carpeta dedicada a 'aprendre a gestionar el temps'. La Universitat té un gran interés a treballar amb el seu alumnat les estratègies motivacionals, d'ensenyament i de gestió del temps per a evitar l'abandonament universitari per tal com aquestes habilitats solen ser predictives de l'èxit o fracàs acadèmic. El Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació coordina una aplicació informàtica destinada a millorar l'autoaprenentatge dels estudiants de primer any de carrera, etapa en què es produeix la meitat dels abandonaments dels estudis. En les sessions d'enguany -el projecte ve de 2007-, 450 alumnes són tutelats per 32 mentors i mentores, una mena de mediadors de 4t i 5é cursos que faciliten la integració en la vida universitària i orienten els nouvinguts 'ajudant-los a identificar les seues necessitats o problemes'.

Per acabar la ressenya, l'entrevista amb Robert E. Stake, professor nordamericà especialista en avaluació curricular, replega algunes idees entre pessimistes i revolucionàries: "Ara no cal treballar per trobar les millors maneres d'ensenyar sinó per resistir les pitjors". Troba que internet és una gran ajuda perquè posa de manifest la complexitat de l'educació, proporciona invitacions constants a fugir de visions massa simplificadores i continua sent una força alliberadora, més que una força per al conformisme. Als professors joves els recomana que facen aliances amb altres col·legues amb inquietuds semblants, ensenyants que se senten encoratjats a l'hora de desviar-se de les respostes correctes o del currículum oficial.

----------
Revista Futura, núm. 19. Tardor 2010. Universitat de València. (Document Pdf)

Comentaris