Entorn digital: número 462 de la revista Escola Catalana

Gràcies a la companya de xarxa Oreto Doménech, que ens n'ha donat la ruta d'accés, puc enllaçar amb la publicació en format digital del darrer número d'Escola Catalana, titulat Entorn digital. Seria molt interessant fer-ne una ressenya o obrir una mena de fòrum al voltant dels articles publicats, ja que els diferents angles que apunta  sobre la revolució i la trascendència que suposa internet en l'àmbit educatiu català són dignes de reflexió. Aquest número es presenta amb alguns interrogants:
"Avui estem immersos en un nou canvi: el pas de l’era analògica a la digital. ¿Quina transcendència tindrà per a l’escola? ¿L’escola pot continuar fent el mateix de la mateixa manera? L’objectiu d’aquest número és reflexionar sobre aquest canvi des de la perspectiva dels continguts educatius i aportar punts de vista, reflexions i experiències dels protagonistes del canvi."
I si voleu accedir als articles, la web d'Omnium ens els facilita ja complets al cap de poques setmanes des de la seua publicació en paper, cosa que és molt d'agrair.  A més, l'accés a les referències digitals, la hipertextualitat dels articles, esdevé així més fàcil i enriquidora que la lectura en paper. Coses del mitjà.
L'índex següent enllaça amb cada col·laboració:
 Estic convençut que paga molt la pena fer-hi una ullada i en breu termini podem continuar parlant-ne.

Comentaris