Wikis

El wikis de més avall mostren alguns dels meus projectes o seqüències d'activitats de llengua, literatura i TAC completades els cursos anteriors excepte el darrer, que s'està elaborant al llarg d'aquest curs escolar 2012-13. Abracen els nivells de 3r ESO a 2n de Batxillerat.

Per a introduir-los us propose de veure aquesta crònica periodística (7'30" min.) de la meua conferència "Llegim des de la wiki i els relats digitals" (2011) on relate l'experiència didàctica amb les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement.1.-Activitat creativa amb l'ASSAIG (2n de Batxillerat)
Wikispaces

2.-Seqüència d'activitats d'investigació i creació amb l'ASSAIG i la NARRATIVA (2n de Batxillerat)
Wikispaces

3.-Comentaris de lectures lliures (2n de Batxillerat)
Wikispaces

4.-Repositori de contes replegats, escrits i narrats pels alumnes (3r ESO)
Wikispaces

5.-Seqüència d'activitats de recerca i creació amb una lectura (4t ESO)
Wikispaces

6.-Projecte de Portfolio de curs sobre les lectures i les TAC (4t ESO)
Wikispaces

7.-Activitats d'escriptura, comentari i enregistrament de poemes (4t ESO + 2n ESO)
Wikispaces

8.-Repositori de materials per a 1r de Batxillerat de Valencià, sense llibre de text. (En elaboració)
Wikispaces

Comentaris